Kontakt

Siedziba na Ukrainie
ul. Tekhnichna 1, Lwów, 79000
Siedziba w Polsce
ul. Lubicka 44, Toruń, 87-100

 


Adresuj kontakty zgodnie z obszarem zainteresowań!

Edukacja/Pedagogika
E-mail: editor@liha-pres.eu
Telefon: 066 421 80 37
Psychologia
E-mail: mail@liha-pres.eu
Telefon: 096 745 63 23
Kultura i sztuka
E-mail: editor@liha-pres.eu
Telefon: 066 421 80 37
Filozofia, religioznawstwo, kulturoznawstwo
E-mail: info@liha-pres.eu
Telefon: 096 090 06 44
Historia i archeologia
E-mail: info@liha-pres.eu
Telefon: 096 090 06 44
Politologia
E-mail: info@liha-pres.eu
Telefon: 096 090 06 44
Socjologia
E-mail: info@liha-pres.eu
Telefon: 096 090 06 44
Filologia
E-mail: mail@liha-pres.eu
Telefon: 096 745 63 23
Dziennikarstwo
E-mail: info@liha-pres.eu
Telefon: 096 090 06 44
Prawo
E-mail: info@liha-pres.eu
Telefon: 096 090 06 44
Nauki przyrodnicze
E-mail: mailbox@liha-pres.eu
Telefon: 096 090 11 39
Nauki rolnicze i żywność
E-mail: mailbox@liha-pres.eu
Telefon: 096 090 11 39
Technologie informacyjne
E-mail: mailbox@liha-pres.eu
Telefon: 096 090 11 39
Inżynieria mechaniczna
E-mail: mailbox@liha-pres.eu
Telefon: 096 090 11 39
Inżynieria elektryczna, elektronika i telekomunikacje
E-mail: mailbox@liha-pres.eu
Telefon: 096 090 11 39
Produkcja i technologii
E-mail: mailbox@liha-pres.eu
Telefon: 096 090 11 39
Architektura i budownictwo
E-mail: mailbox@liha-pres.eu
Telefon: 096 090 11 39
Transport
E-mail: mailbox@liha-pres.eu
Telefon: 096 090 11 39
Inżynieria chemiczna i bioinżynieria
E-mail: mailbox@liha-pres.eu
Telefon: 096 090 11 39
Ochrona zdrowia
E-mail: editor@liha-pres.eu
Telefon: 066 421 80 37
Zarządzanie publiczne i administracja
E-mail: mail@liha-pres.eu
Telefon: 096 745 63 23
Nauki ekonomiczne
E-mail: econom@liha-pres.eu
Telefon: 073 096 47 19