Роль суспільних наук в Україні та світі: досягнення та перспективи

Орієнтовна тематика монографії:
– Історія науки й техніки
– Історія держави і права
– Етнологія
– Археологія
– Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
– Історія філософії
– Філософія науки та освіти
– Онтологія, гносеологія, феноменологія
– Етика, естетика
– Теорія та історія соціології
– Методологія та методи соціологічних досліджень
– Соціальні структури та соціальні відносини
– Спеціальні та галузеві соціології
– Теорія та історія політичної науки
– Політичні інститути та процеси
– Політична культура та ідеологія
– Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Завантажити інформаційний лист Заповнити заявку

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно у період з 03 до 27 січня 2020 року:
1. заповнити заявку;
2. надіслати на електронну адресу info@liha-pres.eu науковий розділ англійською мовою для публікації, зазначивши у темі листа «МОНОГРАФІЯ SENSE (СУСПІЛЬНІ НАУКИ)»;
3. виконати рекомендації рецензента, отриманні після рецензування розділу;
4. після отримання реквізитів видавництва надіслати копію квитанції про оплату.

Розділ в колективну монографію може бути підготовлений лише одним автором (без співавторів) виключно англійською мовою.

Кожен розділ підлягає процедурі рецензування, яку проводитимуть незалежні експерти країн Східної Європи, які протягом багатьох років співпрацюють з видавництвом «Liha-Pres». Авторам може бути запропоновано доробити свої розділи відповідно до пропозицій рецензентів і редакторів.

Реквізити для оплати надсилаються автору після успішного проходження рецензування.

Вартість послуг видавництва становить 5 500 грн за розділ обсягом 20 сторінок. Якщо обсяг розділу більший, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн. До послуг видавництва входить рецензування, коректування, редагування, верстка, присвоєння ISBN, DOI кожному розділу, друк, поштова відправка колективної монографії.

Переглянути вимоги до оформлення розділів можна за посиланням.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI.

Автори колективної монографії обов’язково отримають власний примірник видання.

Видавництво «Liha-Pres» підтримує Ініціативу для відкритих цитувань. Усі монографії, опубліковані у видавництві, можна знайти на сайті OUCI за назвою видавництва. Також в базі даних наукових цитувань можна відслідкувати кожну окрему монографію або розділ монографії, опублікований у видавництві «Liha-Pres», за назвою монографії, за назвою розділу монографії, за DOI, за авторами та дізнатися індекс Цитування Crossref.

Фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України було розроблено Open Ukrainian Citation Index (OUCI) – новий наукометричний показник. OUCI – це пошукова система та база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-by від Crossref та підтримують Initiative for Open Citations.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ
Прийом заявок та розділів для публікації в монографії: з 03 до 27 січня 2020 року (включно)
Рецензування: протягом тижня з моменту отримання видавництвом розділу
Присвоєння DOI кожному розділу монографії та розміщення на платформі Open Monograph Press електронного макету монографії: 20 лютого 2020 року
Поштова розсилка друкованих примірників: 28 лютого 2020 року

КОНТАКТИ
E-mail: info@liha-pres.eu
Тел.: 096 090 06 44