Сучасна філологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень

Орієнтовна тематика монографії:
– Українська мова та література
– Російська мова та література
– Слов’янські мови та література
– Романські, германські мови
– Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії
– Порівняльне літературознавство
– Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови
– Література зарубіжних країн
– Література слов’янських народів
– Теорія літератури
– Загальне мовознавство
– Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство
– Літературне джерелознавство і текстологія
– Фольклористика
– Структурна, прикладна та математична лінгвістика
– Перекладознавство
– Мова і засоби масової комунікації
– Міжкультурна комунікація

Завантажити інформаційний лист Заповнити заявку

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно у період з 08 до 27 січня 2020 року:
1. заповнити заявку;
2. надіслати на електронну адресу mail@liha-pres.eu науковий розділ англійською мовою для публікації, зазначивши у темі листа «МОНОГРАФІЯ SENSE (ФІЛОЛОГІЯ)»;
3. виконати рекомендації рецензента, отриманні після рецензування розділу;
4. після отримання реквізитів видавництва надіслати копію квитанції про оплату.

Розділ в колективну монографію може бути підготовлений лише одним автором (без співавторів) виключно англійською мовою.

Кожен розділ підлягає процедурі рецензування, яку проводитимуть незалежні експерти країн Східної Європи, які протягом багатьох років співпрацюють з видавництвом «Liha-Pres». Авторам може бути запропоновано доробити свої розділи відповідно до пропозицій рецензентів і редакторів.

Реквізити для оплати надсилаються автору після успішного проходження рецензування.

Вартість послуг видавництва становить 5 500 грн за розділ обсягом 20 сторінок. Якщо обсяг розділу більший, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн. До послуг видавництва входить рецензування, коректування, редагування, верстка, присвоєння ISBN, DOI кожному розділу, друк, поштова відправка колективної монографії.

Переглянути вимоги до оформлення розділів можна за посиланням.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI.

Автори колективної монографії обов’язково отримають власний примірник видання.

Видавництво «Liha-Pres» підтримує Ініціативу для відкритих цитувань. Усі монографії, опубліковані у видавництві, можна знайти на сайті OUCI за назвою видавництва. Також в базі даних наукових цитувань можна відслідкувати кожну окрему монографію або розділ монографії, опублікований у видавництві «Liha-Pres», за назвою монографії, за назвою розділу монографії, за DOI, за авторами та дізнатися індекс Цитування Crossref.

Фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України було розроблено Open Ukrainian Citation Index (OUCI) – новий наукометричний показник. OUCI – це пошукова система та база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-by від Crossref та підтримують Initiative for Open Citations.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ
Прийом заявок та розділів для публікації в монографії: з 08 до 27 січня 2020 року (включно)
Рецензування: протягом тижня з моменту отримання видавництвом розділу
Присвоєння DOI кожному розділу монографії та розміщення на платформі Open Monograph Press електронного макету монографії: 20 лютого 2020 року
Поштова розсилка друкованих примірників: 28 лютого 2020 року

КОНТАКТИ
E-mail: mail@liha-pres.eu
Тел.: 096 745 63 23