Автору

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛІВ

  • розділ повинен представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора;
  • обсяг розділу не менше 20 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА РОЗДІЛУ

  • прізвище та ініціали автора розділу; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи (англійською мовою);
  • код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
  • назва розділу;
  • матеріал повинен мати наступну структуру: короткий вступ (1-2 сторінки), 2-3 рівнозначних за обсягом параграфа і висновок (1 сторінка), анотація 7-10 речень (зазначити проблематику та результати дослідження);
  • у розділі обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаних джерел наприкінці публікації. Посилання потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.
  • Увага! Посторінкові посилання, а також Список використаних джерел в кінці роботи подаються відповідно до APA Style Reference Citations (завантажити приклад).
  • З метою забезпечення підвищення якості наукових цитувань в наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI), потрібно вказати DOI для кожного джерела, яке його має.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛУ

REGULATION ON ELECTIONS AND ELECTORAL ENGINEERING IN POLAND (1989–1993)

 Yan Kovalskyi

INTRODUCTION
Electoral reforms had profound political consequences for postcommunist Poland. The majority system promoted the fall of communism, while later changes to the electoral law helped the former communists to reclaim power1. […]

1. Назва параграфу

Текст Текст […]

2. Назва параграфу

Текст Текст […]

CONCLUSIONS
The reasons for their miscalculations included a lack of methodological expertise, unexpected shifts in voter preferences, transitionspecific poll biases, as well as new entrants and coalitions that emerged in the period between the introduction of the new electoral law and elections. […]

SUMMARY
The article deals […]

REFERENCES
1. Sulek A. (1994) Do czego su sondae? Wykorzystanie bada opinii publicznej w kampanii wyborczej 1993. Kultura i Spoeczestwo, vol. 38(3). pp. 103–117. DOI 10.1016/355-6642/45-58
2. […]

Information about the author:
Yan Kovalskyi,
Prof. dr hab.,
Dean of the Faculty Governance and in Particular,
The Nicolaus Copernicus University in Torun
11 Gagarina str., Torun, Poland, 87-100
ORCID ID: orcid.org/0000-0012-9706-0306


У разі виникнення будь-яких питань звертайтеся за контактами.