Автору

Шановні науковці!
Запрошуємо Вас узяти участь у підготовці колективної монографії, що буде видана міжнародним

видавництвом «Liha-Pres», яке належить до категорії «C» за класифікацією SENSE!

Для головних редакторів періодичних наукових видань, редакційних колегій журналів, окремого колективу авторів є можливість видання окремої монографії, що буде видана міжнародним видавництвом «Liha-Pres». Це може бути як одноосібна, так і колективна монографія.

Участь у колективній монографії може допомогти науковим журналам України у виконанні вимог нового Порядку щодо наявності у членів редакційної колегії відповідної кількості публікацій та включенні видань до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») до 13 березня 2020 року.

Відповідно до Наказу МОН від 15 січня 2018 року № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» редакційна колегія повинна становити не менше семи вчених із публікаціями (статті, монографії або ж розділи у монографіях) за певний проміжок часу:

7) наявність у складі редакційної колегії видання не менше семи вчених, які мають науковий ступінь за однією із спеціальностей, що відповідають науковому профілю видання згідно з пунктом 5 цього Порядку. Кожен з цих фахівців, включаючи головного редактора видання, повинен мати не менше трьох публікацій за останні п’ять років або не менше семи публікацій (статті, монографії, розділи монографій, що відповідають науковому профілю видання) за останні п’ятнадцять років, у тому числі не менше однієї за останні три роки, опублікованих щонайменше у двох різних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мати монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE).

Відповідно до офіційного коментаря МОН України, з яким можна ознайомитися ЗА ПОСИЛАННЯМ, опубліковані монографії чи розділи монографій у видавництвах за класифікацією SENSE прирівнюються у кількісному визначенні до статей, які опубліковані у виданнях, що включені до Scopus чи WoS.

Монографія буде видана міжнародним видавництвом «Liha-Pres», заснованим у 1996 році, що входить до рейтингу книговидавців SENSE (Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment).

Матеріали приймаються виключно англійською мовою.

Кожен розділ підлягає процедурі рецензування, яку проводитимуть незалежні експерти країн Східної Європи, які протягом багатьох років співпрацюють з видавництвом «Liha-Pres». Авторам може бути запропоновано доробити свої розділи відповідно до пропозицій рецензентів і редакторів.

Реквізити для оплати надсилаються автору після успішного проходження рецензування.

Вартість послуг видавництва становить 5 500 грн за розділ обсягом 20 сторінок. Якщо обсяг розділу більший, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн. До послуг видавництва входить рецензування, коректування, редагування, верстка, присвоєння ISBN, DOI кожному розділу, друк, поштова відправка колективної монографії.

Вартість публікації для колективу із 7 та більше авторів – 4000 грн за розділ монографії обсягом до 20 сторінок. Вартість публікації одноосібної монографії або колективу з меншою кількістю авторів буде залежати від загальної кількості сторінок монографії.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛІВ

  • розділ повинен представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора;
  • обсяг розділу не менше 20 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА РОЗДІЛУ

  • прізвище та ініціали автора розділу; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи (англійською мовою);
  • код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
  • назва розділу;
  • матеріал повинен мати наступну структуру: короткий вступ (1-2 сторінки), 2-3 рівнозначних за обсягом параграфа і висновок (1 сторінка), анотація 7-10 речень (зазначити проблематику та результати дослідження);
  • у розділі обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаних джерел наприкінці публікації. Посилання потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.
  • Увага! Посторінкові посилання, а також Список використаних джерел в кінці роботи подаються відповідно до APA Style Reference Citations (завантажити приклад).
  • З метою забезпечення підвищення якості наукових цитувань в наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI), потрібно вказати DOI для кожного джерела, яке його має.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛУ

REGULATION ON ELECTIONS AND ELECTORAL ENGINEERING IN POLAND (1989–1993)

 Yan Kovalskyi

INTRODUCTION
Electoral reforms had profound political consequences for postcommunist Poland. The majority system promoted the fall of communism, while later changes to the electoral law helped the former communists to reclaim power1. […]

1. Назва параграфу

Текст Текст […]

2. Назва параграфу

Текст Текст […]

CONCLUSIONS
The reasons for their miscalculations included a lack of methodological expertise, unexpected shifts in voter preferences, transitionspecific poll biases, as well as new entrants and coalitions that emerged in the period between the introduction of the new electoral law and elections. […]

SUMMARY
The article deals […]

REFERENCES
1. Sulek A. (1994) Do czego su sondae? Wykorzystanie bada opinii publicznej w kampanii wyborczej 1993. Kultura i Spoeczestwo, vol. 38(3). pp. 103–117. DOI 10.1016/355-6642/45-58
2. […]

Information about the author:
Yan Kovalskyi,
Prof. dr hab.,
Dean of the Faculty Governance and in Particular,
The Nicolaus Copernicus University in Torun
11 Gagarina str., Torun, Poland, 87-100
ORCID ID: orcid.org/0000-0012-9706-0306


У разі виникнення будь-яких питань звертайтеся за контактами відповідно до обраного напряму.