Autorowi

WYMAGANIA EDYTORSKIE DO ARTYKUŁÓW

  • artykuł musi stanowić całościowy materiał o treści naukowej, zawierający wyniki oryginalnych badań autora;
  • objętość artykułu – nie mniej niż 20 stron; format A4, odstęp 1,5; czcionka Times New Roman, rozmiar 14; pola ze wszystkich stron – 20 mm.

OGÓLNA STRUKTURA ARTYKUŁU

  • nazwisko i inicjały autora artykułu; stopień i tytuł naukowy, stanowisko, miejsce pracy, adres miejsca pracy (w języku angielskim);
  • identyfikator ORCID ID. Jeśli autor nie jest zarejestrowany w ORCID, należy utworzyć konto na stronie http://orcid.org/;
  • tytuł artykułu;
  • materiał powinien mieć następującą strukturę: krótkie wprowadzenie (1-2 strony), 2-3 objętościowo równoważne artykuły i wnioski (1 strona), streszczenie 7-10 zdań (określić problematykę i wyniki badań);
  • w artykule muszą być stronowo zorientowane odwołania oraz bibliografia na końcu publikacji. Odwołanie należy oznaczyć cyfrą bez nawiasów i kropek za pomocą zwykłych odwołań programu Microsoft Word.

Uwaga! Stronowo zorientowane odwołania oraz bibliografia na końcu pracy podawane są zgodnie z APA Style Reference Citations (pobierz przykład).

Aby poprawić poziom jakości cytowań naukowych w bazie danych scjentometrycznych Otwarty Ukraiński Indeks Cytowań (OUCI), ważne jest wskazanie DOI dla każdego źródła, które posiada.

Każdemu artykułu, włączonemu w zbiorową monografię, będzie nadany DOI.

WZÓR ARTYKUŁU

REGULATION ON ELECTIONS AND ELECTORAL
ENGINEERING IN POLAND (1989–1993)

Yan Kovalskyi

INTRODUCTION
Electoral reforms had profound political consequences for postcommunist Poland. The majority system promoted the fall of communism, while later changes to the electoral law helped the former communists to reclaim power1. […]

1. Nazwa paragrafu

Tekst Tekst […]

2. Nazwa paragrafu

Tekst Tekst […]

CONCLUSIONS
The reasons for their miscalculations included a lack of methodological expertise, unexpected shifts in voter preferences, transitionspecific poll biases, as well as new entrants and coalitions that emerged in the period between the introduction of the new electoral law and elections. […]

SUMMARY
The article deals […]

REFERENCES
1. Sulek A. (1994) Do czego su sondae? Wykorzystanie bada opinii publicznej w kampanii wyborczej 1993. Kultura i Spoeczestwo, vol. 38(3). pp. 103–117. DOI 10.1016/355-6642/45-58
2. […]

Information about the author:
Yan Kovalskyi,
Prof. dr hab.,
Dean of the Faculty Governance and in Particular,
The Nicolaus Copernicus University in Torun
11 Gagarina str., Torun, Poland, 87-100
ORCID ID: orcid.org/0000-0012-9706-0306


W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.